Fotografia očami podtatrancov
TOP
 


29.08.2020
ĽUDOVÉ KROJE - ŠUŇAVA


Obec Šuňava sa nachádza v okolí Vysokých a Nízkych Tatier v nadmorskej výške 798 – 1 095 m n. m. Prechádza ňou rozvodie Baltského a Čierneho mora. Do povodia Baltského mora patrí najjužnejší prítok Lopušná, prameniaci v obci a do povodia Čierneho mora Šuňavský potok. Na východnej strane obce vyčnieva Kozí kameň (1 255,3 m n. m.), známy tiež ako Patria, z ktorého je výhľad až na Malú Fatru a Branisko. Keďže sa obec nenachádza pri hlavných cestných ťahoch, podarilo sa tu zachovať prírodu, ktorá je stále častejšie navštevovaná a vyhľadávaná turistami a hubármi.
Bohaté kultúrne a historické tradície v obci zachovávajú jej typický charakter a ráz. Aj napriek rôznym ťažkostiam sa obec dynamicky rozvíjala a rozvíja, o čom svedčí narastajúci počet obyvateľov. K 31. 12. 2015 žilo v obci celkovo 1 971 obyvateľov. Listina z roku 1298 dokumentuje existenciu jednej obce menom Šuňava. Názov zrejme pochádza od „šumiacich lesov alebo od pekného hája“. V minulosti mala dve časti - Vyšnú a Nižnú Šuňavu a obidve boli samostatné obce, ktoré mali svoj vlastný osud, často spájaný spoločnými udalosťami, až do roku 1973, kedy boli zlúčené do obce Šuňava.
Sporadickú činnosť vyvíjali spevácko-tanečné ľudové skupiny v oboch Šuňavách už od päťdesiatych rokov minulého storočia. Oficiálne založenie organizovanej skupiny inicioval začiatkom roka 1972 etnograf PhDr. Ján Olejník, CSc. Folklórna skupina sa zameriava na výskum a spracovávanie miestnych zvykov. Za roky svojho pôsobenia účinkovala na mnohých pódiách našej krajiny, ale aj v zahraničí. Jej zanietení členovia svojou činnosťou oživujú spomienky starej generácie a vzbudzujú záujem mladých.

Fotenie tohto krásneho súboru bolo príjemným spestrením činnosti klubu. Fotenie prebehlo najprv v pôvodnom rodinnom dome - drevenici v časti Nižná Šuňava a na dvore tohto domu. Po tomto fotení sme sa presunuli do časti Vyšná Šuňava kde sme využili tiež jednu pôvodnú drevenicu. No z technických príčin sme sa do interiéru nedostali. Fotenie prebehlo pred drevenicou a na krásnej záhrade. Tam bolo plánované s pozadím Vysokých Tatier ale počasie chcelo iné. Posledným miestom bolo fotenie priamo na ulici a miesto nám vybrali samotní folkloristi.

V pláne bolo aj ďalšie fotenie ale pre nedostatok času sme to presunuli jarné obdobie. Bude to fotenie detí priamo na krásnych a rozkvitnutých lúkach, znova bude prefotenie tkania kobercov na pôvodných krosnách.

Za túto akciu patrí poďakovanie celému súboru ale hlavne manželom Anne a Michalovi Zajacovcom, ktorí to mali celé pod palcom a výborne. Z nášho klubu fotili a predstavujú sa svojou prácou v tejto galérií - Vlado Hurajt, Milouš Cháb, František Gomboš a ako hosť Ľubo Hurajt.
 

František GOMBOŠ
01.10.2020

František GOMBOŠ
01.10.2020

Vlado HURAJT
01.10.2020

Vlado HURAJT
01.10.2020

Lubo HURAJT
01.10.2020

Lubo HURAJT
01.10.2020

Milouš CHÁB
01.10.2020

František GOMBOŠ
01.10.2020

František GOMBOŠ
01.10.2020

František GOMBOŠ
01.10.2020

Vlado HURAJT
01.10.2020

Vlado HURAJT
01.10.2020

Lubo HURAJT
01.10.2020

Lubo HURAJT
01.10.2020

Lubo HURAJT
01.10.2020

Lubo HURAJT
01.10.2020

Milouš CHÁB
01.10.2020

Milouš CHÁB
01.10.2020

Milouš CHÁB
01.10.2020

František GOMBOŠ
01.10.2020

František GOMBOŠ
01.10.2020

František GOMBOŠ
01.10.2020

František GOMBOŠ
01.10.2020

Vlado HURAJT
01.10.2020

Vlado HURAJT
01.10.2020

Vlado HURAJT
01.10.2020

Vlado HURAJT
01.10.2020

Lubo HURAJT
01.10.2020

Lubo HURAJT
01.10.2020

Lubo HURAJT
01.10.2020

Lubo HURAJT
01.10.2020

Milouš CHÁB
01.10.2020

Milouš CHÁB
01.10.2020

Milouš CHÁB
01.10.2020

Milouš CHÁB
01.10.2020

František GOMBOŠ
01.10.2020

František GOMBOŠ
01.10.2020

Vlado HURAJT
01.10.2020

František GOMBOŠ
01.10.2020

Vlado HURAJT
01.10.2020

Vlado HURAJT
01.10.2020

Vlado HURAJT
01.10.2020

Lubo HURAJT
01.10.2020

Milouš CHÁB
01.10.2020

František GOMBOŠ
01.10.2020

František GOMBOŠ
01.10.2020

Vlado HURAJT
01.10.2020

Vlado HURAJT
01.10.2020

Lubo HURAJT
01.10.2020

Lubo HURAJT
01.10.2020

Lubo HURAJT
01.10.2020

Milouš CHÁB
01.10.2020

František GOMBOŠ
01.10.2020

Vlado HURAJT
01.10.2020

Lubo HURAJT
01.10.2020

František GOMBOŠ
01.10.2020

František GOMBOŠ
01.10.2020

František GOMBOŠ
01.10.2020

František GOMBOŠ
01.10.2020

Vlado HURAJT
01.10.2020

Vlado HURAJT
01.10.2020

Vlado HURAJT
01.10.2020


 Všetky fotografie a texty sú chránené autorským zákonom.
©  Fotoklub FOP POPRAD  2011 - 2024