Fotografia očami podtatrancov
TOP
 


14.08.2020
POLODIVOKÉ KONE - LETO 2020


V pláne je fotenie stáda pomocou honcov na osedlaných koňoch. Troška adrenalínu nezaškodí.
Norik Muránskeho typu
je kôň dospievajúci vo štvrtom roku, stredne veľkého až veľkého obdĺžnikového rámca, s dobrým osvalením. Hlava ťažšia, s výrazným okom, krk stredne dlhý, stredne vysoko nasadený, s mierne výrazným kohútikom, lopatka dobre uhlovaná, priestranný, stredne hlboký, dlhší a oválny hrudník, stredne dlhá, oválna panva, mierne štepený a sklonený zadok. Je to kôň silný, kostnatý, suchý, s menším výskytom štetín, kopytá pevné, pružné, dobre utvárané. Kĺby menej výrazné, sponka krátka, pevná. Norik muránskeho typu je pracovitý a dobre ovládateľný kôň.

Chovná oblasť Norika muránskeho typu je vymedzená územím Slovenskej republiky. Chov bol zriadený už v roku 1950 a umiestnený do oblasti Veľkej Lúky pri Muráni.
V chove koní Norika muránskeho typu rozlišujeme tri základné etapy:

1) Chov Huculov v čistokrvnej forme.
2) Zmohutňovací proces Hucula krížením s plemenami Fjord, Hafling a Norik.
3) Chov s využívaním čistokrvného Norika.

Prvá etapa:

V počiatkoch bolo cieľom chovu záchrana huculského koňa aj vďaka prednostiam Hucula – vytrvalosti, obratnosti, odolnosti, nenáročnosti na chovné prostredie a výživu, neskôr bolo zámerom chov a produkcia koní vhodných pre lesnícku činnosť.

Druha etapa:

Pristúpilo sa k zmohutňovaciemu procesu hucula krížením s plemenami Fjord, Hafling a Norik s cieľom vytvoriť samostatné plemeno s názvom "slovenský horský kôň", Cieľ sa čiastočne podarilo splniť, ale nedosiahla sa tvarová a typová vyrovnanosť podľa šľachtiteľského cieľa, preto nemôžeme hovoriť o samostatnom plemene.

Tretia etapa:
Koncom 60-tych rokov došlo k prerušeniu šľachtenia slovenského horského koňa. Dôvodom bola snaha o rýchle uspokojenie požiadaviek lesných závodov o kone s väčším telesným rámcom a hmotnosťou. Pristúpilo sa k nákupu chladnokrvných kobýl z Čiech a Moravy, ktoré sa pripúšťali importovanými norickými žrebcami, ich potomkami ako aj žrebcami z vlastného chovu. V druhej polovici 70. rokov boli v plemenitbe použité žrebce plemena sliezsky norik. Začiatkom 80. rokov bola vypracovaná „Koncepcia rozvoja chovu koní na Muráni”. Podľa tejto koncepcie je potrebné sa zamerať na chov norika v čistokrvnej forme, ktorý plne vyhovuje požiadavkám lesného hospodárstva.
Až v roku 1995 bol uznaný šľachtiteľský chov koní plemena Norik muránskeho typu. Najväčší chov Norika muránskeho typu je momentálne v stredisku chovu koní v Dobšinej, kde bol v roku 1997 jeho chov uznaný Ministerstvom pôdohospodárstva SR ako chránený chov. Cieľom vyšľachtenia tohto plemena sú kvalitne, ľahko ovládateľne kone, použiteľne v lesnej prevádzke, poľnohospodárstve, ochrane poľovných revírov agroturistike, , hipoterapii a produkcii plemenných žrebcov. Okrem ostatných pozitívnych dopadov predstavujú kone významný estetický a krajinotvorný prvok.
Už niekoľko rokov mi bolo umožnené fotenie tohto výnimočného plemena koňa. Konkrétne od leta 2015. Vďaka patrí hlavne Ing. Vladimírovi Šmelkovi, vedúcemu SCHK Dobšiná a priateľovi Jankovi Senkovi - vedúcemu strediska na Veľkej lúke. Obaja mi svojim spôsobom pomohli, aby som sa dostal čo najbližšie ku koňom získaval krásne zábery týchto koní. Samozrejme nesmiem zabudnúť aj na všetkých pracovníkov, ktorí sa o tieto kone starajú priamo v teréne a cez zimné obdobie aj na stredisku Veľká lúka.
Každý rok začínam fotením v zime kedy je celé stádo a kone do troch rokov ešte v žrebčíne na Veľkej lúke a potom minimálne dvakrát ich fotím priamo na pastvinách Muránskej planiny. Najťažšie je fotenie v zime lebo to je podmienené množstvom snehu. Ako sami viete už to nie sú také krásne a bohaté zimy na sneh.
Posledné fotenie bolo výnimočné a to z dôvodu, že som mali pri fotení asistenciu troch jazdcov, ktorí stádo čo najlepšie nahnali pred objektívy. O túto prácu sa starali: Ladislav Salaj, Vladimír Pandula a Karolína Pandulová. A musím povedať, že veľmi dobré za čo im aj touto cestou ďakujem.
Galéria je vytvorená z fotografií všetkých zúčastnených: Členovia klubu - Vlado Hurajt, Fero Gomboš, Maťo Ďanovský a hostia Ľubo Hurajt a Dana Husárová. Príjemné klikanie.
 

Vlado HURAJT
24.08.2020

Lubo HURAJT
24.08.2020

František GOMBOŠ
24.08.2020

Martin ĎANOVSKÝ
24.08.2020

Dana HUSÁROVÁ
24.08.2020

Vlado HURAJT
24.08.2020

Lubo HURAJT
24.08.2020

František GOMBOŠ
24.08.2020

Martin ĎANOVSKÝ
24.08.2020

Dana HUSÁROVÁ
24.08.2020

Vlado HURAJT
24.08.2020

Lubo HURAJT
24.08.2020

František GOMBOŠ
24.08.2020

Martin ĎANOVSKÝ
24.08.2020

Dana HUSÁROVÁ
24.08.2020

Vlado HURAJT
24.08.2020

Lubo HURAJT
24.08.2020

František GOMBOŠ
24.08.2020

Martin ĎANOVSKÝ
24.08.2020

Dana HUSÁROVÁ
24.08.2020

Vlado HURAJT
24.08.2020

Vlado HURAJT
24.08.2020

Lubo HURAJT
24.08.2020

Lubo HURAJT
24.08.2020

František GOMBOŠ
24.08.2020

František GOMBOŠ
24.08.2020

Martin ĎANOVSKÝ
24.08.2020

Martin ĎANOVSKÝ
24.08.2020

Dana HUSÁROVÁ
24.08.2020

Dana HUSÁROVÁ
24.08.2020

Vlado HURAJT
24.08.2020

Lubo HURAJT
24.08.2020

František GOMBOŠ
24.08.2020

Martin ĎANOVSKÝ
24.08.2020

Dana HUSÁROVÁ
24.08.2020


 Všetky fotografie a texty sú chránené autorským zákonom.
©  Fotoklub FOP POPRAD  2011 - 2024