Fotografia očami podtatrancov
TOP
 


05.07.2015
ZO ŽIVOTA NA SALAŠI.


Pastierstvo oviec bolo na Slovensku, hlavne v horských oblastiach jedným z dominantných oblasti obživy a produkcie výrobkov z ovčieho mlieka. Pastier oviec je osoba zodpovedná za pasúce sa ovce. Už od stredoveku, kedy sa na túto prácu často najímali telesne a duševne postihnuté osoby, bola ich profesia považovaná za nečistú a patrili k sociálne najnižším vrstvám v spoločnosti. Na prácu ich najímali jednotliví roľníci, ale aj obce. Za svoju prácu dostávali až do začiatku 20. storočia najmä naturálie. Podľa vykonávanej práce sa pri nížinnom chove oviec delili na pastierov - ovčiar, pasák, juhás a ich pomocníkov - jahňačiar, bojtár. V oblastiach s rozšíreným salašníctvom, zameraným na mliečnu produkciu, bolo v pracovnej náplni pastiera oviec okrem pasenia aj ich nočné stráženie, najmä však ručné dojenie a výpomoc bačovi pri spracúvaní mlieka. Pastieri boli so stádami na pasienkoch od jari do jesene, väčšinou bolo posledné dojenie na sv. Václava. Okrem baču boli na salaši valasi, z ktorých najlepšie postavenie mali pastieri, ktorí aj dojili (dojčiar) a strihali ovce (strižiar). Po nich nasledovali pastieri nedojených oviec (barančiari, jarčiari) a jahniat (jahňačiari). Najnižší postavenie mali honelníci. Oproti nížinnému chovu mali pastieri na salašoch v dedinskom spoločenstve priznané vyššie sociálne postavenie. Najímal ich salašný spolok, s ktorým zmluvne dohodli aj výšku a druh odmeny. Jej základ tvorili mliečne výrobky (bryndza, ovčie syry). Doplnkom odmeny boli vedľajšie naturálne dávky (vlna pri strihaní oviec, teplé jedlo pri košarovaní). V niektorých oblastiach Slovenska sa salašní pastieri oviec združovali do ovčiarskych cechov. Tradičná výstroj pastiera oviec pozostávala z pastierskej palice alebo valašky, cedidla, neskôr kapsy na suchú stravu, prípadne biča. Pomocníkom pri nočnom strážení a usmerňovaní stáda bol pes. Po kolektivizácii poľnohospodárstva sa len čiastočne zachovali niektoré tradičné prvky salašníctva v systéme organizácie práce. Odmeňovanie pastierov v poľnohospodárskych družstvách sa zmenilo na mesačnú mzdu, vyplácanú podľa pracovných noriem.
V súčasnej dobe už nie je pasenie oviec také rozšírené a je veľmi ťažko nájsť „dobrý“ salaš. Nám sa to podarilo a boli sme zdokumentovať život na salaši pod Kriváňom, neďaleko obce Hybe. Bačom na tomto salaši je Miro Potanecký, ktorý má 4 pomocníkov. Spoločne sa starajú o 650 kusov oviec, menšie stádo kráv, koňa a samozrejme aj o svojich asi najlepších pomocníkov - psov. Miesto kde je umiestnený salaš patrí asi k najkrajším v krajine pod Kriváňom .
Fotenia tejto akcie sa zúčastnili Vlado Hurajt, Stano Holbus a Nikola Podolinská, ktorí strávili krásny deň pri pracovitých ľuďoch. Začali sme od fotenia pastvy oviec na vopred dohodnutom mieste v pozadí sme mali Západné tatry a vpravo trošku v opare Kriváň. Vrcholom fotenia bolo dojenie oviec, ktoré je vždy po dvanástich hodinách. Na tomto salaši je dojenie o 3-tej ráno a o 15-stej poobede a musíme skonštatovať, že táto práca im išla od ruky. Po dojení sme sa zúčastnili na výrobe pravého ovčieho syra a nakoniec sme troška spoznali aj varenie žinčice. Bol to úžasný deň kde sme nielen fotili ale aj priam hltali všetky informácie od chlapov na tomto salaši. 

... salaš v doline ...
15.07.2015

... v chládku ...
15.07.2015

... pastier s pomocníkom ...
15.07.2015

... vždy spolu ...
15.07.2015

... vzdialený ...
15.07.2015

... na klebetách ...
15.07.2015

... vo vysokej tráve ...
15.07.2015

... stále v strehu ...
15.07.2015

... čakanie ...
16.07.2015

... dozor ...
16.07.2015

... vo štvorici ...
16.07.2015

... spokojná dvojica ...
16.07.2015

... hotovo ...
16.07.2015

... šteklivá ...
16.07.2015

... spokojný bača ...
16.07.2015

... pohľad a zamyslenie ...
16.07.2015

... mladý valach ...
16.07.2015

... typický pohľad ...
16.07.2015

... prelievanie ...
16.07.2015

... na ukážte chlapci ...
16.07.2015

... zlievanie pod Kriváňom ...
16.07.2015

... kompletná partia ...
17.07.2015

... už bude ...
17.07.2015

... miešanie ...
17.07.2015

... tvorba hrudky ...
17.07.2015

... pekne zaviazať ...
17.07.2015

... pekne vychladiť ...
17.07.2015

... žinčica ...
17.07.2015

... a deň pomaly končí ...
17.07.2015

... Vlado a ovce ...
17.07.2015

... po fotení ...
17.07.2015

... konzultácia ...
17.07.2015

... pre istot spočítal ...
17.07.2015

... aj prelievanie skontroloval ...
17.07.2015


 Všetky fotografie a texty sú chránené autorským zákonom.
©  Fotoklub FOP POPRAD  2011 - 2021