Fotografia očami podtatrancov
TOP
 


18.10.2014
V.ROČNÍK - PLENÉR AMATÉRSKYCH FOTOGRAFOV


Táto súťaž fotografov je organizovaná mestom Spišská Belá v spolupráci s Múzeom J.M.Petzvala v Spišskej Belej. a garantom je primátor mesta JUDr. Štefan Bieľak.
Dňa 13.9.2014 sa uskutočnil už V. ročník. Náš klub sa stal spoluorganizátorom od začiatku. Vladimír Hurajt, Ľubomír Hurajt a v predošlých ročníkoch aj Antonín Haratyk pracovali ako poradcovia na súťažnom dni každého ročníka a následne aj pri vyhodnotení celej súťaže. Na každom ročníku sa tejto súťaže zúčastňovali aj členovia nášho klubu Nikola Fečundová, Patrícia Tomaškovičová, Simona Lacková, Adam Klimo, Daniel Lipár, Marek Kopnický a Edita Godišková. V minulých ročníkoch sa víťazmi stali Adam Klimo a Simona Lacková.
V tomto roku sa zúčastnili a svoje práce aj odovzdali Adam Klimo, Edita Godišková, Marek Kopnický a Daniel Lipár. Súťažilo sa dvoch kategóriách. Farebná fotografia s témou: Spišská Belá – mesto plné farieb a čiernobiela fotografia s témou Spišská Belá – minulosť verzus prítomnosť. V tejto fotogalérií si môžete pozrieť všetky súťažiace fotografie. A na záver umiestnenie našich členov:
Farebná fotografia: Daniel Lipár 11. a 6. miesto, Marek Kopnický 9. a 4. miesto, Edita Godišková 2. miesto.
Čiernobiela fotografia: Daniel Lipár 11. miesto, Adam Klimo 7., 4. a 2. miesto, Edita Godišková 9. a 1. miesto.
Veríme, že Vás tieto fotografie potešia.
 

autor: Marek Kopnický
01.11.2014

autor: Marek Kopnický
01.11.2014

autor: Marek Kopnický
01.11.2014

autor: Marek Kopnický
01.11.2014

autor: Marek Kopnický
01.11.2014

autor: Marek Kopnický
01.11.2014

autor: Edita Godišková
01.11.2014

autor: Edita Godišková
01.11.2014

autor: Edita Godišková
01.11.2014

autor: Edita Godišková
01.11.2014

autor: Edita Godišková
01.11.2014

autor: Daniel Lipár
03.11.2014

autor: Daniel Lipár
03.11.2014

autor: Daniel Lipár
03.11.2014

autor: Daniel Lipár
03.11.2014

autor: Adam Klimo
05.11.2014

autor: Adam Klimo
05.11.2014

autor: Adam Klimo
05.11.2014

autor: Adam Klimo
05.11.2014

autor: Adam Klimo
05.11.2014

autor: Adam Klimo
05.11.2014


 Všetky fotografie a texty sú chránené autorským zákonom.
©  Fotoklub FOP POPRAD  2011 - 2021