Fotografia očami podtatrancov
TOP
 


07.07.2013
ĽUDOVÝ FOLKLÓR A TRADÍCIE POD VYSOKÝMI TATRAMI


V tejto galérií sa Vám snažíme predstaviť aspoň maličkú časť nášho ľudového folklóru, ktorý je asi pre každého dobrým pripomenutím ako žili naši predkovia.

Folklórny festival Východná 2013 – 59. ročník

Folklórny festival Východná je najstarším a najrozsiahlejším celoslovenským festivalom s medzinárodnou účasťou u nás a zároveň vrcholnou prehliadkou tradičnej ľudovej kultúry a jej folklorizovaných prejavov. Medzi priemerne 1400 účinkujúcimi v desiatkach umeleckých autorských programov sa na tomto festivale každoročne prezentujú i víťazi celoštátnych súťažných prehliadok folklórnych skupín, súborov, detských súborov, ľudových hudieb, speváckych skupín, sólistov muzikantov i tanečníkov. Veľmi významná a účastníkmi vítaná je účasť ľudových remeselníkov, výrobcov a umelcov.
V ostatnom období je jednou z najzaujímavejších súčastí festivalu množstvo interaktívnych a zážitkových programov, akými sú tanečné, hudobné, spevácke workshopy, remeselné tvorivé dielne a programy pre deti. Folklórny festival Východná je prehliadkou výsledkov pravidelnej a systematickej práce mnohých inštitúcií, organizácií, združení i jednotlivcov v oblasti tradičnej ľudovej kultúry. Počas rokov svojej existencie festival výrazne prispieval k oživovaniu, zachovávaniu, tvorivému rozvíjaniu i verejnej prezentácii vzácnych hodnôt našej klenotnice kultúry.
Festival sa uskutočňuje každoročne na prahu letnej turistickej sezóny v prvý júlový víkend v turisticky hojne navštevovanom prostredí v blízkosti Vysokých i Nízkych Tatier, v rázovitej a na ľudové tradície bohatej obci Východná. Tento rok sa na 59. ročníku festivalu zúčastnili fotenia dvaja členovia klubu – Vladimír Hurajt a Adam Klimo.

Tradičné ľudové činnosti

Dňa 05.07.2013 sa stretol Antonín Haratyk s členmi folklórneho súboru Vikartovčan v rázovitej obci Vikartovce. Je to obec nachádzajúca sa asi 3km pod prameňom Hornádu v Hornádskej doline. Obec je doložená z roku 1283 ako Villa Vykardi, neskôr ako Wykarthy (1513), Wikartowcze (1773); maďarsky Vikatóc, Hernádfő; nemecky Weichsdorf. Obec patrila štiavnickému opátstvu. V 15. storočí bola vyľudnená. Opát poveril dedičného richtára Juraja Suchana, aby obec dosídlil valaským obyvateľstvom. Venovali sa chovu dobytka a ovčiarstvu. Za I. ČSR sa obyvatelia venovali roľníctvu, práci v lese a povozníctvu.
Táto podhorská obec je známa svojimi ľudovými tradíciami. Práve folklórny súbor Vikartovčan, ktorý vznikol pred 25 rokmi uchováva ľudové tradície, ktoré sú vzácnym kultúrnym dedičstvom obce a nielen obce ale aj nášho krásneho Slovenska. Pri stretnutí mu jeho členovia predviedli ukážky poľnohospodárskych prác, ktoré spočívali hlavne v dorábaní sena na horských lúkach v okolí Vikartoviec. Jednalo sa hlavne o pasenie dobytka a oviec, kosenie lúk, sušenie sena a nakoniec jeho zvážanie do stodôl. Fotogaléria zachytáva časť týchto tradičných ľudových činností, ktoré formovali túto obec po stáročia.

Želáme krásny pocit a zážitok z týchto dvoch galérií.
 

Autor: Adam Klimo
18.07.2013

Autor: Vlado Hurajt
18.07.2013

Autor: Adam Klimo
18.07.2013

Autor: Vlado Hurajt
18.07.2013

Autor: Adam Klimo
18.07.2013

Autor: Vlado Hurajt
18.07.2013

Autor: Adam Klimo
18.07.2013

Autor: Vlado Hurajt
18.07.2013

Autor: Adam Klimo
18.07.2013

Autor: Vlado Hurajt
18.07.2013

Autor: Adam Klimo
18.07.2013

Autor: Vlado Hurajt
18.07.2013

Autor: Adam Klimo
18.07.2013

Autor: Vlado Hurajt
18.07.2013

Autor: Antonín Haratyk
18.07.2013

Autor: Antonín Haratyk
18.07.2013

Autor: Antonín Haratyk
18.07.2013

Autor: Antonín Haratyk
18.07.2013

Autor: Antonín Haratyk
18.07.2013

Autor: Antonín Haratyk
18.07.2013

Autor: Antonín Haratyk
18.07.2013


 Všetky fotografie a texty sú chránené autorským zákonom.
©  Fotoklub FOP POPRAD  2011 - 2021