Fotografia očami podtatrancov
TOP
 


29.06.2013
KRÁSY PODHORSKÝCH LÚK.


Na konci júna sa skupinka fotografov z nášho klubu opäť vybrala fotografovať krásy podtatranského regiónu. Tentokrát bolo stretnutie zamerané skôr na zasvätenie nových členov (našich žiakov) do tajov fotografického umenia. Starší skúsenejší členovia ukázali novým členom priamo v teréne základné spôsoby a techniky fotografovania.
Najprv sme sa zastavili v obci Ždiar v časti Strednica, odkiaľ sú pekné výhľady na celú panorámu Belianskych Tatier. Vzhľadom na nízku oblačnosť a absenciu slnečného svetla neboli najlepšie podmienky na fotografovanie krajiny. Preto sme zmenili pôvodný zámer a preorientovali sme sa na fotografovanie kvetov. Ždiarske lúky sú veľmi bohaté na horskú kvetenu a to od bežných druhov až po vzácne druhy z čeľade vstavačovíté (orchidaceae), nazývané aj slovenské orchidey. Na fotografiách sú zachytené druhy a to vemenník dvojlistý (Platanthera bifolia) a päprstnica hustokvetá (Gymnadenia densiflora). Obidva tieto druhy orchideí sú zákonom chránené pre ich stále sa znižúcu početnosť vo voľnej prírode.
Potom sme sa presunuli do rázovitej obce Osturňa, kde sme fotografovali prvky ľudovej architektúry, ktoré sa v tejto obci dodnes zachovali.
Naše fotostretnutie sme ukončili pri poľskej dedinke Lapšanka, kde sa lúkach dodnes hospodári tradičným spôsobom. Práve tradičný spôsob hospodárenia na pôde dáva okolitej krajine charakteristický ráz.
Na fotostretnutí sa zúčastnili Vlado Hurajt, Tono Haratyk, Milouš Cháb, Valent Kokoruďa, Patrícia Tomaškovičová a Nikola Fečundová.
 

Autor: Vlado Hurajt
09.07.2013

Autor: Antonín Haratyk
09.07.2013

Autor: Milouš Cháb
09.07.2013

Autor: Patrícia Tomaškovičová
09.07.2013

Autor: Nikola Fečundová
09.07.2013

Autor: Vlado Hurajt
09.07.2013

Autor: Milouš Cháb
09.07.2013

Autor: Patrícia Tomaškovičová
09.07.2013

Autor: Nikola Fečundová
09.07.2013

Autor: Vlado Hurajt
09.07.2013

Autor: Milouš Cháb
09.07.2013

Autor: Patrícia Tomaškovičová
09.07.2013

Autor: Nikola Fečundová
09.07.2013

Autor: Vlado Hurajt
09.07.2013

Autor: Nikola Fečundová
09.07.2013

Autor: Patrícia Tomaškovičová
09.07.2013

Autor: Patrícia Tomaškovičová
09.07.2013

Autor: Vlado Hurajt
09.07.2013

Autor: Patrícia Tomaškovičová
09.07.2013

Autor: Milouš Cháb
09.07.2013

Autor: Vlado Hurajt
09.07.2013

Autor: Antonín Haratyk
09.07.2013

Autor: Patrícia Tomaškovičová
09.07.2013

Autor: Milouš Cháb
09.07.2013

Autor: Vlado Hurajt
09.07.2013

Autor: Milouš Cháb
09.07.2013

Autor: Vlado Hurajt
09.07.2013

Autor: Milouš Cháb
09.07.2013

Autor: Vlado Hurajt
09.07.2013

Autor: Antonín Haratyk
09.07.2013

Autor: Vlado Hurajt
09.07.2013

Autor: Vlado Hurajt
09.07.2013

Autor: Vlado Hurajt
09.07.2013

Autor: Vlado Hurajt
09.07.2013

Autor: Vlado Hurajt
09.07.2013

Autor: Milouš Cháb
09.07.2013

Autor: Milouš Cháb
09.07.2013

Autor: Milouš Cháb
09.07.2013

Autor: Milouš Cháb
09.07.2013

Autor: Milouš Cháb
09.07.2013

Autor: Nikola Fečundová
09.07.2013

Autor: Vlado Hurajt
09.07.2013


 Všetky fotografie a texty sú chránené autorským zákonom.
©  Fotoklub FOP POPRAD  2011 - 2021