Fotografia očami podtatrancov
TOP
 


23.06.2018
TORYSKY KANTAR 2018


Fotenie týchto pretekov je vždy o pohotovosti fotografa. Ovplyvňujú ho samozrejme aj iné ukazovatele, hlavne vystihnúť dobré typy koní, ktoré vynikajúco spolupracujú s furmanmi a naopak. V neposlednom rade musím spomenúť aj tolerantnosť furmanov, ktorí ak vás poznajú, že ste znalý problému, tak vám dovolia aj bližší kontakt. Potom už samozrejme všetko záleží od fotografa. Ten musí dokonalé poznať každú súťažnú disciplínu, vybrať si svoju pozíciu a hlavne nesmie brániť a ovplyvňovať samotný priebeh. O to sa pokúsili František Gomboš a Vladimír Hurajt na VIII. ročníku Toryského kantára v rázovitej obci Torysa.
Prvá disciplína je "slalom s vozom" a prekonávanie jednotlivých prekážok. Azda najobľúbenejšia prekážka v rámci pretekov je prechod potokom na Toryskom kantári v obci Torysa. Scény sú dynamické, ale tiež nie všetky záprahy to vedie prejsť razantne. Ďalšou súťažnou disciplínou je „umenie v práci s drevenou kladou". Táto disciplína si vyžaduje sústredenú súčinnosť furmana, jeho pomocníka a záprahu. Furman a jeho pomocník sa už nevezú na voze ale musia celú disciplínu chodiť aj bežať za svojim záprahom. Poslednou súťažnou disciplínou je „ťažký ťah s dvoj záprahom - kráľovská disciplína“. V nej furmani musia preukázať umenie vedenie záprahu v ťahaní ťažkého bremena. V tomto ročníku to bolo tak, že najprv si každý súťažiaci potiahli na rozcvičenie jednu kladu. Potom aby sa predišlo úrazom pomocníkov pri viazaní, tak účastníkom nachystala záťaž 4 klad a tie museli pretiahnuť úsek 50 m s dvoma zastávkami. Kto prešiel celý úsek, tak postúpil do finále kde bola pridaná záťaž 1 klady. Celková hmotnosť podľa rozhodcov bola cca 2,7 t. V tejto časti sa víťazom stal ten kto prešiel celú vymedzenú trať s dvoma zastávkami. Ostatným sa merala prejdená vzdialenosť v metroch aby sa určilo poradie. Tohto roku celú trať prešla dvojica koní, ktorú viedol furman Peter Chobor z Pavloviec.
Základným pravidlom súťaže je že ak furman vidí, že kone nevládzu, musí súťaž vzdať. Je to pravidlo AFuS Slovensko. Platí ochrana to pre ochranu koní, aby nedošlo k ich trápeniu. Zároveň furman, ktorý vedie záprah nesmie kone udrieť bičom, inak by bol diskvalifikovaný. Ako sa to podarilo nám dvom si môžete pozrieť v galérií. Ďakujeme.
 

František Gomboš
03.07.2018

Vlado Hurajt
03.07.2018

František Gomboš
03.07.2018

Vlado Hurajt
03.07.2018

František Gomboš
03.07.2018

Vlado Hurajt
03.07.2018

František Gomboš
03.07.2018

Vlado Hurajt
03.07.2018

František Gomboš
03.07.2018

Vlado Hurajt
03.07.2018

František Gomboš
03.07.2018

Vlado Hurajt
03.07.2018

František Gomboš
03.07.2018

Vlado Hurajt
03.07.2018

František Gomboš
03.07.2018

Vlado Hurajt
03.07.2018

František Gomboš
03.07.2018

Vlado Hurajt
03.07.2018

František Gomboš
03.07.2018

Vlado Hurajt
03.07.2018

František Gomboš
03.07.2018

Vlado Hurajt
03.07.2018

Vlado Hurajt
03.07.2018


 Všetky fotografie a texty sú chránené autorským zákonom.
©  Fotoklub FOP POPRAD  2011 - 2021