Fotografia očami podtatrancov
TOP
 


05.07.2017
POLODIVOKÉ KONE


Muránska planina je krajinná oblasť nachádzajúca sa v západnej časti Slovenského Rudohoria v oblasti Spišsko-gemerského krasu v Banskobystrickom kraji. Na severe ohraničuje planinu údolie rieky Hron a na severovýchode Slovenský raj, na východe a juhu Stolické vrchy a na západe Veporské vrchy. Geologicky patrí planina medzi krasové oblasti a je tvorená hlavne vápencami. Od roku 1997 podlieha planina najvyššiemu stupňu ochrany prírody Národný park Muránska planina.
Jedným z najcharakteristickejších biotopov Muránskej planiny sú horské lúky. V minulosti boli lúky pravidelne spásané alebo kosené, čím sa aktívne udržiavali. S ústupom tradičného využívania lúk sa chov koní a produkcia sena stali jedinými faktormi, ktoré zabraňujú zániku lúčnych spoločenstiev. Špecifický polodivoký chov koní sa už v minulosti z hľadiska ochrany prírody hodnotil veľmi pozitívne a v súčasnosti sa stal jedným z dominantných symbolov Muránskej planiny.
Chov je už od roku 1950 umiestnený do oblasti Veľkej Lúky. V počiatkoch bolo cieľom chovu záchrana huculského koňa, neskôr chov a produkcia koní vhodných pre lesnícku činnosť. Za týmto účelom prebehli len s čiastočným úspechom pokusy na krížení hucula, s cieľom vytvoriť samostatné plemeno s názvom "slovenský horský kôň", neskoršie sa začalo s chovom chladnokrvného norika. V r. 1995 bol uznaný šľachtiteľský chov koní plemena „Norik muránskeho typu“ a v r. 1997 vyhlásený za génovú rezervu Norika muránskeho typu a chránený chov. V súčasnosti sa celkový počet chovaných koní pohybuje okolo 300 kusov, z toho je 60 plemenných kobýl a 6 žrebcov. Cieľom chovu Norika muránskeho typu je produkcia kvalitných, ľahko ovládateľných koní, použiteľných v lesnej prevádzke, poľnohospodárstve, ochrane poľovných revírov agroturistike, hipoterapii a produkcii plemenných žrebcov. Okrem ostatných pozitívnych dopadov predstavujú kone významný estetický a krajinotvorný prvok. Tento ušľachtilý chov koní priamo v teréne dokumentovali: Vladimír Hurajt, Stanislav Holbus, Nikola Podolinská a František Gomboš. Poďakovanie určite patrí aj vedúcemu SCHK Dobšina ing. Šmelkovi Vladimírovi, ktorý nám pomohol aby sme si mohli vytvoriť túto galériu.
 

Vlado Hurajt
20.07.2017

Vlado Hurajt
20.07.2017

František Gomboš
20.07.2017

František Gomboš
20.07.2017

Vlado Hurajt
20.07.2017

Vlado Hurajt
20.07.2017

František Gomboš
20.07.2017

František Gomboš
20.07.2017

Nikola Podolinská
20.07.2017

Nikola Podolinská
20.07.2017

Vlado Hurajt
20.07.2017

Vlado Hurajt
20.07.2017

František Gomboš
20.07.2017

František Gomboš
20.07.2017

Nikola Podolinská
20.07.2017

Nikola Podolinská
20.07.2017

Vlado Hurajt
20.07.2017

Vlado Hurajt
20.07.2017

František Gomboš
20.07.2017

František Gomboš
20.07.2017

František Gomboš
20.07.2017

Nikola Podolinská
20.07.2017

Vlado Hurajt
20.07.2017

František Gomboš
20.07.2017

Nikola Podolinská
20.07.2017

Vlado Hurajt
20.07.2017

František Gomboš
20.07.2017

Nikola Podolinská
20.07.2017

Vlado Hurajt
20.07.2017

František Gomboš
20.07.2017

Nikola Podolinská
20.07.2017

Vlado Hurajt
20.07.2017

František Gomboš
20.07.2017

Vlado Hurajt
20.07.2017


 Všetky fotografie a texty sú chránené autorským zákonom.
©  Fotoklub FOP POPRAD  2011 - 2021